Manylion y mater

Strategaeth Gomisiynu Lleoliadau'r Gwasanaethau Plant

Mae’r strategaeth leoli’n nodi sut bydd Caerdydd yn bodloni anghenion plant sy’n derbyn gofal i’w galluogi nhw i gyflawni’r canlyniadau gorau posibl drwy gynnig lleoliadau cost-effeithiol o safon, pan fo angen i Gyngor Caerdydd ofalu am blant.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

Angen Penderfyniad: 21 Tach 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoed

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda