Manylion y mater

Swyddfeydd Craidd

Cymeradwyo’r cynllun busnes a gynigir ar gyfer ad-drefnu swyddfeydd craidd y Cyngor. 

 

Math o fusnes: Key

Statws: Wedi ei ddileu

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr