Manylion y mater

Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2018/19

Mae gofyn i Gyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol gynhyrchu adroddiad blynyddol ar effeithiolrwydd y Gwasanaethau Cymdeithasol.  Yn y bôn, mae’r adroddiad yn ofyniad ar awdurdodau, aelodau a swyddogion i roi gwybod i ddinasyddion a rhanddeiliaid lleol sut maent yn meddwl y mae eu trefniadau ar gyfer darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol yn gweithio.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Angen Penderfyniad: 11 Gorff 2019 Yn ôl Cabinet

Angen Penderfyniad: 18 Gorff 2019 Yn ôl Cyngor

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles

Prif Gyfarwyddwr:

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda