Manylion y mater

Rhaglen Adolygu Asedau Eiddo / Cynllun Gwaredu Tymor Canolig

Gweithredu’r cynllun gwaredu tymor canolig a pharhau â’r adolygiad a’r dull rhagweithiol o ran rheoli asedau’r Cyngor.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

Angen Penderfyniad: 16 Mai 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Eitemau Agenda