Manylion y mater

Premiymau'r Dreth Gyngor ar Anheddau Gwag Hirdymor

Ar 29 Tachwedd 2018 penderfynodd y Cyngor gynnal ymarferiad ymgynghori ar osod premiwm treth gyngor ar gyfer anheddau sy’n wag yn hirdymor. Mae disgwyl i’r ymgynghoriad hwn orffen yn ystod mis Ionawr 2019. 

Pwrpas yr adroddiad yw ystyried canlyniadau yr ymgynghoriad er mwyn cyfeirio’r penderfyniad terfynol a gaiff ei wneud gan y Cyngor.   

Math o fusnes: Key

Statws: Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 18/01/2019

Angen Penderfyniad: 21 Chwe 2019 Yn ôl Cabinet

Angen Penderfyniad: 28 Chwe 2019 Yn ôl Cyngor

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr:

Scrutiny Consideration: Green

Penderfyniadau

Eitemau Agenda