Manylion y mater

Strategaeth i ddarparu o leiaf 2,000 o gartrefi Cyngor newydd

Mae'r Cyngor wedi gosod targed o ddarparu o leiaf 2,000 o gartrefi Cyngor newydd, ohonynt mae'n rhaid darparu 1,000 erbyn mai 2022. Mae'r adroddiad yn nodi'r strategaeth ar gyfer cyflawni'r targed, yn nodi'r llwybrau cyflawni, yn rhoi manylion y dyraniadau tir sydd eu hangen ac yn nodi ' protocol tai ' gyda stadau er mwyn sicrhau nad yw cyfleoedd tir yn cael eu colli.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

Angen Penderfyniad: 16 Mai 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Eitemau Agenda