Manylion y mater

Datganiad Polisi Tâl 2019/20

 

Mae gan y Cyngor hefyd ofyniad statudol o dan Ddeddf Lleoliaeth 2011 i baratoi datganiad polisi tâl yn flynyddol.  Roedd y datganiad cyntaf yn ei le erbyn 31 Mawrth 2012 ac maent wedi'u cynhyrchu bob blwyddyn ers hynny.  Bydd cytundeb (a chyhoeddi wedyn) y 2019/20 datganiad polisi cyflog blynyddol hwn yn sicrhau cydymffurfiaeth barhaus â'r ddeddfwriaeth hon.

 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

Angen Penderfyniad: 21 Maw 2019 Yn ôl Cabinet

Angen Penderfyniad: 28 Maw 2019 Yn ôl Cyngor

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr:

Penderfyniadau

Eitemau Agenda