Manylion y mater

Cyfraddau Nad ydynt yn Ddomestig Cenedlaethol - Dyledion a Ddilewyd

Diben yr adroddiad fydd cael caniatâd ffurfiol i ddileu dyledion cyfradd annomestig cenedlaethol sy'n fwy na £100,000 mewn gwerth. Gwneir y cais yn unol â rhan 3, adran 2, o gyfansoddiad Cyngor Caerdydd, swyddogaeth gwneud penderfyniadau gweithredol rhif 20.

 

Mae'r dyledion sydd i'w dileu yn fwy na'r lefel y mae gan swyddogion bwerau dirprwyedig i ddelio â hi, ac felly mae angen awdurdodiad gan y weithrediaeth.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

Angen Penderfyniad: 24 Ion 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda