Senedd Ewrop - Dydd Iau, 23ain Mai, 2019

Canlyniadau Lleol - Caerdydd

Canlyniadau'r etholiad fesul Plaid
Enw'r Blaid Pleidleisiau % y pleidleisiau
The Brexit Party 21077 21%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 20799 21%
Plaid Cymru - The Party of Wales 20047 20%
Welsh Labour / Llafur Cymru 17297 17%
Green Party /Plaid Werdd 8405 8%
Conservative and Unionist Party 6393 6%
Change UK - The Independent Group 3204 3%
UK Independence Party (UKIP) 2164 2%
Y nifer a bleidleisiodd: 42%