Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanrhymni

Etholiadau'r Cyngor Caerdydd 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Llanrhymni - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Keith Phillip Jones Welsh Labour / Llafur Cymru 1269 20% Wedi'i ethol
Cynghorydd Heather Joyce Welsh Labour / Llafur Cymru 1258 19% Wedi'i ethol
Lee Edward Bridgeman Welsh Labour / Llafur Cymru 1195 18% Wedi'i ethol
Giles Cross Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 551 8% Heb ei ethol
Maria Helen Hill Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 484 7% Heb ei ethol
Aled John Jones-Pritchard Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 432 7% Heb ei ethol
Gary Wayne Oldfield UKIP Wales 255 4% Heb ei ethol
Teresa Davies UKIP Wales 207 3% Heb ei ethol
Trevor Patrick David Keane Cardiff Plaid - Plaid Cymru Caerdydd 200 3% Heb ei ethol
Robert Clifford Lewis UKIP Wales 151 2% Heb ei ethol
Wayne Street Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 126 2% Heb ei ethol
Colin Lewis Cardiff Plaid - Plaid Cymru Caerdydd 114 2% Heb ei ethol
Ceri Ann Tegwyn Cardiff Plaid - Plaid Cymru Caerdydd 96 1% Heb ei ethol
Jonathan Phillip Bird Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 77 1% Heb ei ethol
Patricia Rees Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 73 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 6488
Etholaeth 7744
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 2260
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Y nifer a bleidleisiodd 29%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Keith Phillip Jones 20% Wedi'i ethol
Cynghorydd Heather Joyce 19% Wedi'i ethol
Lee Edward Bridgeman 18% Wedi'i ethol
Giles Cross 8% Heb ei ethol
Maria Helen Hill 7% Heb ei ethol
Aled John Jones-Pritchard 7% Heb ei ethol
Gary Wayne Oldfield 4% Heb ei ethol
Teresa Davies 3% Heb ei ethol
Trevor Patrick David Keane 3% Heb ei ethol
Robert Clifford Lewis 2% Heb ei ethol
Wayne Street 2% Heb ei ethol
Colin Lewis 2% Heb ei ethol
Ceri Ann Tegwyn 1% Heb ei ethol
Jonathan Phillip Bird 1% Heb ei ethol
Patricia Rees 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Pleidleisio dros fwy nag un blaid gofrestredig neu ymgeisydd unigol1
Ysgrifen neu farc y gellid y pleidleisiwr yn cael eu nodi2
Cyfanswm a wrthodwyd3