Canlyniadau etholiadau ar gyfer Plasnewydd

Is-etholiad Plasnewydd - Dydd Mawrth, 20fed Medi, 2016

Plasnewydd - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Robin Thomas Rea Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1258 48% Wedi'i ethol
Peter Wong Llafur Cymru 910 35% Heb ei ethol
Glenn Charles Page Plaid Cymru - The Party of Wales 177 7% Heb ei ethol
Munawar Ahmed Mughal Plaid Geidwadol Cymru 115 4% Heb ei ethol
Michael David Cope Wales Green Party / Plaid Werdd Cymru 93 4% Heb ei ethol
Lawrence Gwynn UK Independence Party (UKIP) 62 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 2615
Etholaeth 11356
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 2622
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Y nifer a bleidleisiodd 23%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Robin Thomas Rea 48% Wedi'i ethol
Peter Wong 35% Heb ei ethol
Glenn Charles Page 7% Heb ei ethol
Munawar Ahmed Mughal 4% Heb ei ethol
Michael David Cope 4% Heb ei ethol
Lawrence Gwynn 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd5
Pleidleisio dros fwy nag un blaid gofrestredig neu ymgeisydd unigol2
Cyfanswm a wrthodwyd7