Referendum results for Rhiwbeina

Etholiad Cymunedol Rhiwbina - Dydd Iau, 5ed Chwefror, 2015

A ddylai Cyngor Caerdydd barhau i ariannu Llyfrgell Rhiwbeina yn llawn?

Rhiwbeina - canlyniadau
Opsiwn pleidleisio Pleidleisiau %
Ydy 2595 99%
Na 19 1%
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 2614
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Ydy 99%
Na 1%
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd3
Ysgrifen neu farc y gellid y pleidleisiwr yn cael eu nodi2
Cyfanswm a wrthodwyd5