Canlyniadau etholiadau ar gyfer Trelái

Trelai Fesul Etholiad - Dydd Iau, 21ain Chwefror, 2019

Isetholiad Trelái

Trelái - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Andrea Emily Gibson Plaid Cymru / Party of Wales 831 43% Wedi'i ethol
Irene May Humphreys Welsh Labour / Llafur Cymru 779 40% Heb ei ethol
Gavin Brookman 271 14% Heb ei ethol
Richard Jerrett 46 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 1927
Etholaeth 9482
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 1934
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Y nifer a bleidleisiodd 20%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Andrea Emily Gibson 43% Wedi'i ethol
Irene May Humphreys 40% Heb ei ethol
Gavin Brookman 14% Heb ei ethol
Richard Jerrett 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd6
Pleidleisio dros fwy nag un ymgeisydd1
Cyfanswm a wrthodwyd7