Mater - penderfyniadau

Aelodau Cabinet Cynorthwyol

26/09/2019 - Penodi Aelodau Cabinet Cynorthwyol

(1)    cymeradwyo penodi’r Cynghorydd Wong fel Cynorthwy-ydd Cabinet (Tai Sector Preifat), fel y nodir ym mharagraff 5 yr adroddiad a

 

(2)    cymeradwyo’r diwygiad i ail-ffocysu rôl y Cynghorydd Lister fel Cynorthwy-ydd Cabinet (Llewyrch Adeiladau)