Mater - penderfyniadau

Dyletswydd Bioamrywiaeth a Gwydnwch Ecosystemau (BRED

26/09/2019 - Dyletswydd Bioamrywiaeth a Gwydnwch Ecosystemau

PENDERFYNWYD:

 

1.   Cytuno’rBlaen Gynllun DBDE er mwyn ateb dyletswydd y Cyngor o dan Adran 6 Deddf yr Amgylchedd  (Cymru) 2016.

 

Bod y blaen gynllun DBDE yn helpu i fwydo adolygiad cynhwysfawr y Cyngor o’r Strategaeth hinsawdd, sydd yn mynd rhagddo bellach yn dilyn y datganiad Argyfwng Hinsawdd diweddar.