Manylion Pwyllgor

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir

Cylch gwaith

Caiff y Cydbwyllgor Rheoleiddio a Rennir ei weinyddu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg.  Mae'r calendr cyfarfodydd ar gyfer 2019-2020, a gynhelir yn y Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, Y Barri, CF63 4RU fel a ganlyn:

 

10 Medi 2019 am 10.00 am

10 Rhagfyr 2019 am 10.00 am

11 Chwefror am 10.00 am

 

Gellir gweld yr Agenda ar gyfer y cyfarfodydd hynny a'r Agenda a'r Cofnodion ar gyfer unrhyw gyfarfodydd blaenorol trwy glicio ar y ddolen - Agenda a'r Cofnodion

 

Mae’r Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir yn bartneriaeth rhwng Cyngor Pen-y-bont, Cyngor Caerdydd, a Chyngor Bro Morgannwg.  Caiff y bartneriaeth ei llywodraethu gan Gydbwyllgor, a gynrychiolir yn gyfartal gan Aelodau Cabinet a Chadeiryddion Pwyllgor Amddiffyn y Cyhoedd o bob Cyngor.  Nod y bartneriaeth yw darparu gwasanaethau mwy effeithlon, cost effeithiol, gan gynyddu gwydnwch Safonau Masnach, Iechyd yr Amgylchedd a Thrwyddedu ar draws y rhanbarth.

 

Mae Safonau Masnach yn hyrwyddo, cynnal a sicrhau amgylchedd masnachu teg tra’n amddiffyn lles defnyddwyr a busnesau lleol.

Mae Iechyd yr Amgylchedd yn hyrwyddo ac yn amddiffyn iechyd, diogelwch a lles y cyhoedd trwy gynnig cyngor, rheoleiddio a gorfodi yn unol â pholisïau cenedlaethol a lleol.

Mae’r Gwasanaeth Trwyddedu yn gyfrifol am drwyddedu amrywiaeth eang o weithgareddau, digwyddiadau a gwasanaethau, ac rydyn ni’n dod ar draws y mwyafrif ohonynt yn ein bywydau bob dydd.  Mae trwyddedu yn cynnal safon uchel i amddiffyn y cyhoedd drwy sicrhau bod deiliaid trwyddedau yn unigolion addas a phriodol i gyflawni’r gweithgaredd trwyddedu a thrwy osod a chynnal safonau y disgwylir gan ddeiliaid trwyddedau.