Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Penodiadau - Recriwtio Archifydd Morgannwg

Cylch gwaith

Cyflawni swyddogaethau’r awdurdod mewn perthynas â phenodi a diswyddo Prif Swyddogion a Dirprwy Brif Swyddogion (fel y diffinnir yn Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Gorchmynion Sefydlog) (Cymru) 2006) a Phennaeth Statudol y Gwasanaethau Democrataidd yn unol â Rheolau a Gweithdrefnau Cyflogi a pholisïau a gweithdrefnau perthnasol eraill y Cyngor.

 

Bydd angen i holl Aelodau’r Pwyllgor gyflawni hyfforddiant perthnasol i’w galluogi i gyflawni eu dyletswyddau’n briodol.

 

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Andrea Redmond.

Ffôn: 02920 872432

E-bost: g.nurton@caerdydd.gov.uk