Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Dilwar Ali 1
Cynghorydd Bob Derbyshire 1
Cynghorydd Susan Goddard 1
Cynghorydd Frank Jacobsen 3
Cynghorydd John Lancaster 2
Cynghorydd Norma Mackie 6
Cynghorydd Adrian Robson 2
Cynghorydd Ashley Wood 2