Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Asghar Ali 0
Cynghorydd Bob Derbyshire 2
Cynghorydd Susan Goddard 1
Cynghorydd Frank Jacobsen 3
Cynghorydd John Lancaster 1
Cynghorydd Norma Mackie 5
Cynghorydd Adrian Robson 1
Cynghorydd Ashley Wood 2