Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Susan Goddard 1
Cynghorydd John Lancaster 1
Cynghorydd Norma Mackie 2
Cynghorydd Adrian Robson 1
Cynghorydd Ashley Wood 1