Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Jayne Cowan

Ystadegau mynychu Cynghorydd Jayne Cowan
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:6
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Jayne Cowan
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
18/12/2019 Cydbwyllgor Archifau Morgannwg ,18/12/2019 Yn bresennol
13/03/2020 Cydbwyllgor Archifau Morgannwg ,13/03/2020 Yn bresennol
22/05/2020 Cydbwyllgor Archifau Morgannwg ,22/05/2020 Disgwyliedig
20/01/2020 Cyngor ,20/01/2020 Yn bresennol
30/01/2020 Cyngor ,30/01/2020 Yn bresennol
27/02/2020 Cyngor ,27/02/2020 Yn bresennol
21/05/2020 Cyngor ,21/05/2020 Disgwyliedig
03/12/2019 Pwyllgor Penodiadau - Recriwtio Archifydd Morgannwg ,03/12/2019 Yn bresennol