Eitem Agenda

Gwahardd y Cyhoedd

Mae’r adroddiad a’r atodiadau mewn perthynas â’r eitem hon wedi’u heithrio o’u cyhoeddi gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth wedi’i heithrio o’r disgrifiad sydd ym mharagraff 14 o Ran 4 a pharagraff 21 o Ran 5 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972. Gallai’r cyhoedd fod wedi'i wahardd o’r cyfarfod drwy benderfyniad y Pwyllgor yn unol ag Adran 100A(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972 wrth i’r eitem hon gael ei thrafod.