Eitem Agenda

Ymateb y Cabinet - Adroddiad y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol o’r enw ‘Rheoli Bioamrywiaeth a’r Amgylchedd Naturiol yng Nghaerdydd’

Rhoi cyfle i'r Pwyllgor ystyried ymateb y Cabinet i adroddiad y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol; gwnaeth hyn gyfres o ganfyddiadau ac argymhellion allweddol gyda'r nod o gefnogi bioamrywiaeth a rheoli amgylchedd naturiol Caerdydd yn well. 

 

Dogfennau ategol: