Eitem Agenda

Is-etholiad Llanisien

Adrodd ar ganlyniad Is-etholiad Llanisien a gynhaliwyd ar 21 Tachwedd 2019 a chroesawu’r Aelod newydd etholedig.