Eitem Agenda

Deisebau

Derbyniwyd deisebau ynghylch y ceisiadau canlynol yn unol â Rheol 14.2 Gweithdrefn Cyfarfodydd Pwyllgorau. Mae’r deisebwyr wedi cael gwybod bod ganddynt hawl i siarad, ac mae'r ymgeiswyr/asiantau wedi cael gwybod bod ganddynt hawl i ateb:

 

Cais rhif 19/02126/DCH, 1 The Fairway, Cyncoed

Cais rhif 19/02020/MNR, 29 Alexandra Road, Treganna

Cais rhif 19/01867/mNR, 6 Park Road, Yr Eglwys Newydd