Eitem Agenda

Gwahardd y Cyhoedd.

Ni chaiff y wybodaeth yn yr eitem ganlynol ei chyhoeddi yn sgil paragraffau 12 a 13 Rhan 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.