Eitem Agenda

Y Ffordd Ymlaen

Adolygu’r dystiolaeth a’r wybodaeth a gasglwyd yn ystod y broses o ystyried pob eitem agenda, cytuno ar sylwadau, arsylwadau a phryderon Aelodau i’w hanfon i’r Aelod Cabinet perthnasol gan y Cadeirydd, a nodi eitemau i’w cynnwys ym Mlaenraglen Waith y Pwyllgor.