Eitem Agenda

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Rheoli Bioamrywiaeth a’r Amgylchedd Naturiol yng Nghaerdydd

Eitem i roi diweddariad i Aelodau ar yr ymarfer gorchwyl a gorffen, ac i ystyried cynnwys yr adroddiad drafft cyfredol.