Eitem Agenda

Derbyn y Fonesig Shirley Veronica Bassey fel Rhyddfreiniwr Anrhydeddus Dinas a Sir Caerdydd

dan ddarpariaethau Adran 249 Deddf Llywodraeth Leol 1972 yn unol â phenderfyniad a wnaed yn ystod Cyfarfod y Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 23 Chwefror 2012.