Eitem Agenda

Datgan Buddiannau

I’w wneud ar ddechrau’r eitem agenda dansylw, yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau.