Eitem Agenda

Eithrio'r Cyhoedd

Mae’r Adroddiad a’r Atodiadau’n gyfrinachol ac ni ddylent gael eu cyhoeddi yn rhinweddparagraffau 12 a 21 Rhannau 4 a 5 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972. Caiff ycyhoedd ei wahardd o’r cyfarfod pan gaiff yr eitem hon ei chyflwyno yn unol â’r unddeddfwriaeth.