Eitem Agenda

Adroddiad Ymchwiliad y Tu Allan i’r Sir – ymateb y Cabinet

Derbyn Ymateb y Cabinet ar adroddiad ymchwiliad y Pwyllgor.

 

Dogfennau ategol: