Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Trwyddedu

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Trwyddedu.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Trwyddedu

Gweithredu fel Pwyllgor Trwyddedu’r Cyngor yn ôl gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a Deddf Gamblo 2005 ac unrhyw ailddeddfiad neu addasiad ohonynt; ac fel dirprwy llawn y Cyngor, ymarfer yr holl bwerau a swyddogaethau a ganiateir dan y Deddfau hynny.

 

Bydd angen i holl Aelodau’r Pwyllgor gyflawni hyfforddiant perthnasol i’w galluogi i gyflawni eu dyletswyddau’n briodol.