Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Cylch Gwaith y Pwyllgor:

 

(a)

Cyflawni swyddogaeth yr awdurdod lleol o ran dynodi Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd;

(b)

Adolygu, darpariaeth staff, lleoliadau ac adnoddau eraill sydd ar gael i Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd er mwyn sicrhau eu bod yn ddigonol o ran cyfrifoldebau’r swydd; a

(c)

Gwneud adroddiadau, o leiaf yn flynyddol, i’r Cyngor llawn mewn perthynas â’r materion hyn.