Agenda a Chofnodion

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Mawrth, 24ain Medi, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

7.

Datgan Buddiannau

8.

Gwahardd y Cyhoedd

9.

Hysbysiad o Gais i Adolygu Trwydded Safle pdf eicon PDF 4 MB

10.

Eitemau Brys (os oes rhai)