Agenda a chofnodion drafft

Is-bwyllgor Trwyddedu
Dydd Mawrth, 24ain Medi, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

7.

Datgan Buddiannau

8.

Eithrio'r Cyhoedd

9.

Cais am Adolygiad Cryno o Drwydded Adeilad pdf eicon PDF 4 MB

10.

Materion Brys (os o gwbl)