Agenda a chofnodion drafft

Is-bwyllgor Trwyddedu
Dydd Gwener, 13eg Medi, 2019 10.00 am

Lleoliad: Rooms I & J - City Hall. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgan Buddiannau

2.

Cais am Amrywio Trwydded Adeilad - New Haven Pizza pdf eicon PDF 744 KB

3.

Materion Brys (os o gwbl)