Agenda a Chofnodion

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 13eg Medi, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafelloedd I a J - Neuadd y Ddinas. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgan Buddiannau

2.

Cais i Amrywio Trwydded Safle – New Haven Pizza pdf eicon PDF 744 KB

3.

Eitemau Brys (os oes rhai)