Agenda

Cyfarfod o Bell, Cyngor - Dydd Iau, 21ain Mai, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Cyfarfod o Bell drwy MS Teams

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

4.30 pm
5 mins

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

4.35 pm
5 mins

2.

Datgan Buddiannau

4.40 pm
5 mins

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 456 KB

4.45 pm
5 mins

4.

Cyhoeddiadau'r Arglwydd Faer

4.50 pm
15 mins

5.

Trefniadau Llywodraethu yn ystod argyfwng Covid-19 pdf eicon PDF 186 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.05 pm
5 mins

6.

Ethol Arglwydd Faer a Dirprwy Arglwydd Faer pdf eicon PDF 123 KB

5.10 pm
50 mins

7.

Datganiad yr Arwein ydd mewn perthynas â Covid 19 pdf eicon PDF 445 KB

6.00 pm

8.

Materion Brys

Materion y Cyngor nas Gwrthwynebir

6.00 pm
5 mins

9.

Penderfyniadau lle mae Galw i Mewn wedi'i ddatgymhwyso pdf eicon PDF 29 KB

6.05 pm
5 mins

10.

Penodi Llywodraethwyr Ysgol yr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 51 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.10 pm
5 mins

11.

Aelodaeth y Pwyllgor pdf eicon PDF 161 KB

Taflen Diwygiadau