Agenda

Pwyllgor Pensiynau - Dydd Llun, 12fed Gorffennaf, 2021 5.00 pm

Lleoliad: CYFARFOD O BELL

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 265 KB

4.

Partneriaeth Pensiwn Cymru pdf eicon PDF 155 KB

5.

Y Gofrestr Risgiau pdf eicon PDF 146 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Datganiad Cyfrifon 2020/21 pdf eicon PDF 221 KB

Eithrio’r wasg a’r cyhoedd

7.

Cofnodion y Panel Cynghori ar Fuddsoddi

8.

Eitemau Brys (os oes rhai)

9.

Dyddiad y cyfarfod nesaf