Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Pensiynau - Dydd Llun, 17eg Mai, 2021 5.00 pm

Lleoliad: CYFARFOD O BELL

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

16.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

17.

Datgan Buddiannau

18.

Cofnodion pdf eicon PDF 183 KB

19.

Cynllun Busnes 2021/22 pdf eicon PDF 148 KB

Dogfennau ychwanegol:

20.

Partneriaeth Pensiwn Cymru pdf eicon PDF 157 KB

Dogfennau ychwanegol:

21.

Y Gofrestr Risgiau pdf eicon PDF 149 KB

Dogfennau ychwanegol:

22.

Cofnodion y Bwrdd Pensiwn Lleol pdf eicon PDF 151 KB

23.

Gwahardd y Cyhoedd

24.

Cofnodion y Panel Cynghori ar Fuddsoddi

25.

Is-gronfa Marchnadoedd Sy'n Dod i'r Amlwg y PPC

Dogfennau ychwanegol:

26.

Eitemau Brys (os oes rhai)

27.

Dyddiad y cyfarfod nesaf