Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Pensiynau - Dydd Iau, 11eg Gorffennaf, 2019 5.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 2 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

12.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

13.

Datgan Buddiannau

14.

Cofnodion pdf eicon PDF 70 KB

15.

Partneriaeth Pensiwn Cymru pdf eicon PDF 110 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

Datganiad Cyfrifon Drafft 2018-19 pdf eicon PDF 117 KB

17.

Strategaeth Fuddsoddi a Dyrannu Asedau 2019-20 pdf eicon PDF 111 KB

Dogfennau ychwanegol:

18.

Ymgysylltu â'r Rheolydd Pensiynau pdf eicon PDF 110 KB

19.

Cofnodion y Bwrdd Pensiwn Lleol pdf eicon PDF 294 KB

20.

Gwahardd y Cyhoedd

21.

Cofnodion y Panel Cynghori ar Fuddsoddi

22.

Eitemau Brys (os oes rhai)

23.

Date of next meeting