Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Pensiynau - Dydd Iau, 28ain Tachwedd, 2019 4.00 pm

Lleoliad: Ystafell 343, Neuadd y Sir

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

35.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

36.

Datgan Buddiannau

37.

Cofnodion pdf eicon PDF 70 KB

38.

Adroddiad Blynyddol 2018-19 pdf eicon PDF 113 KB

Dogfennau ychwanegol:

39.

Eitemau Brys (os oes rhai)

40.

Dyddiad y cyfarfod nesaf