Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Pensiynau - Dydd Llun, 4ydd Tachwedd, 2019 5.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 2 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

24.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

25.

Datgan Buddiannau

26.

Cofnodion pdf eicon PDF 80 KB

27.

Partneriaeth Pensiwn Cymru pdf eicon PDF 103 KB

28.

Adroddiad Blynyddol 2018-19 pdf eicon PDF 115 KB

Dogfennau ychwanegol:

29.

Y Gofrestr Risgiau; pdf eicon PDF 92 KB

Dogfennau ychwanegol:

30.

Gwahardd y Cyhoedd

31.

Strategaeth Buddsoddi

Dogfennau ychwanegol:

32.

Cofnodion y Panel Cynghori ar Fuddsoddi

33.

Eitemau Brys (os oes rhai)

34.

Date of next meeting