Agenda

Cyfansoddiad Cyngor Caerdydd - Dydd Iau, 31ain Hydref, 2019

Eitemau
Rhif Eitem

Rhan 1 – Crynodeb ac Esboniad pdf eicon PDF 70 KB

Rhan 2 – Erthyglau’r Cyfansoddiad

1.

Erthygl 1 - Y Cyfansoddiad pdf eicon PDF 46 KB

2.

Erthygl 2 - Aelodau'r Cyngor pdf eicon PDF 61 KB

3.

Erthygl 3 – Dinasyddion a’r Cyngor pdf eicon PDF 50 KB

4.

Erthygl 4 - Y Cyngor pdf eicon PDF 66 KB

5.

Erthygl 5 – Cadeirio’r Cyngor pdf eicon PDF 44 KB

6.

Erthygl 6 - Pwyllgorau Craffu pdf eicon PDF 63 KB

7.

Erthygl 7 – Y Cabinet (Gweithredol) pdf eicon PDF 67 KB

8.

Erthygl 8 – Pwyllgorau Rheoleiddiol a Rhai Eraill pdf eicon PDF 61 KB

9.

Erthygl 9 - Y Pwyllgor Safonau a Moeseg pdf eicon PDF 58 KB

10.

Erthygl 10 – Trefniadau ar y cyd pdf eicon PDF 53 KB

11.

Erthygl 11 – Cyflogeion y Cyngor pdf eicon PDF 219 KB

12.

Erthygl 12 – Gwneud Penderfyniadau pdf eicon PDF 52 KB

13.

Erthygl 13 – Cyllid, Contractau a Materion Cyfreithiol pdf eicon PDF 50 KB

14.

Erthygl 14 – Adolygu a Diwygio’r Cyfansoddiad pdf eicon PDF 54 KB

15.

Erthygl 15 – Gwahardd, Dehongli a Chyhoeddi pdf eicon PDF 78 KB

Rhan 3 – Cyfrifoldeb dros Swyddogaethau

16.

Adran 1A – Cyfarfod y Cyngor pdf eicon PDF 52 KB

17.

Adran 1B – Swyddogaethau Anweithredol pdf eicon PDF 47 KB

18.

Atodiad 1 - Cyfrifoldeb dros Swyddogaethau Anweithredol y Cyngo pdf eicon PDF 75 KB

19.

Atodiad 2 - Cylch Gorchwyl ar gyfer Pwyllgorau pdf eicon PDF 351 KB

20.

Adran 2 – Swyddogaethau’r Cabinet pdf eicon PDF 77 KB

21.

Adran 3 - Swyddogaethau Dewis Lleol pdf eicon PDF 77 KB

22.

Adran 4A – Dirprwyaethau i Swyddogion - Cyflwyniad pdf eicon PDF 74 KB

23.

Adran 4B – Dirprwyaethau Cyffredinol i'r Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr Corfforaethol a Chyfarwyddwyr pdf eicon PDF 63 KB

24.

Adran 4C – Dirprwyaethau Cyffredinol i Gyfarwyddwyr Cynorthwyol, Prif Swyddogion a Phenaethiaid Gwasanaethau pdf eicon PDF 66 KB

25.

Adran 4D – Dirprwyaethau Cyffredinol i Swyddogion Gweithredoedd pdf eicon PDF 55 KB

26.

Adran 4E – Dirprwyaethau Penodol i Swyddogion Statudol pdf eicon PDF 106 KB

27.

Adran 4F – Dirprwyaethau i Swyddogion Penodol pdf eicon PDF 81 KB

28.

Adran 5 – Dirprwyaethau i Gyd-bwyllgorau pdf eicon PDF 50 KB

Rhan 4 – Rheolau Gweithdrefnau

29.

Rheolau Gweithdrefn Cyfarfodydd Cyngor pdf eicon PDF 188 KB

30.

Rheolau Gweithdrefn Cyfarfodydd Cyllideb pdf eicon PDF 66 KB

31.

Rheolau Gweithdrefn Cyfarfodydd Pwyllgor pdf eicon PDF 101 KB

32.

Rheolau Gweithdrefn Mynediad at Wybodaeth pdf eicon PDF 146 KB

33.

Rheolau Gweithdrefn Fframwaith Cyllideb a Pholisïau pdf eicon PDF 71 KB

34.

Rheolau Gweithdrefnau Cabinet pdf eicon PDF 70 KB

35.

Rheolau Gweithdrefn Craffu pdf eicon PDF 99 KB

36.

Rheolau Gweithdrefnau Ariannol pdf eicon PDF 375 KB

37.

Gorchmynion Sefydlog Cytundebol a Chaffael pdf eicon PDF 336 KB

38.

Rheolau Gweithdrefn Pwyllgor Cynllunio pdf eicon PDF 93 KB

39.

Rheolau Gweithdrefn ar gyfer Caffael neu Waredu Tir pdf eicon PDF 87 KB

40.

Rheolau Gweithdrefnau Cyflogaeth pdf eicon PDF 77 KB

41.

Rheolau Gweithdrefn Absenoldeb Teuluol pdf eicon PDF 63 KB

42.

Gorchymyn Sefydlog Presenoldeb o Bell pdf eicon PDF 44 KB

43.

Rheolau Gweithdrefn Penodi Aelodau Dirprwyol pdf eicon PDF 50 KB

Rhan 5 – Codau a Phrotocolau

44.

Cod Llywodraethu Corfforaethol pdf eicon PDF 157 KB

45.

Cod Ymddygiad i Aelodau pdf eicon PDF 128 KB

46.

Cod Ymddygiad Cyflogeion pdf eicon PDF 61 KB

47.

Protocol ar Gysylltiadau Aelodau/Swyddogion pdf eicon PDF 75 KB

48.

Addewid Caerdydd pdf eicon PDF 73 KB

49.

Protocol ar Hawliau Aelodau i Wybodaeth a Dogfennau pdf eicon PDF 73 KB

50.

Atodiad - Crynodeb o Ddarpariaethau Statudol ar Fynediad at Ddogfennau pdf eicon PDF 45 KB

51.

Protocol ar gyfer Grwpia Hollbleidiol y Cyngor pdf eicon PDF 55 KB

52.

Protocol ar gyfer Gweddarlledu Cyfarfodydd Cyngor a Phwyllgorau Eraill pdf eicon PDF 68 KB

53.

Cod Cynllunio Arfer Da Aelodau pdf eicon PDF 138 KB

54.

Atodiad 1 - Ffurflen Datblygiad Buddiannau pdf eicon PDF 45 KB

55.

Atodiad 2 - Siart Llif Llog Datgeladwy pdf eicon PDF 91 KB

56.

Atodiad 3 – Cod Ymddygiad Ymweliad â Safle pdf eicon PDF 59 KB

Rhan 6 – Atodlen Talu Aelodau pdf eicon PDF 95 KB

Rhan 7 – Strwythur Rheoli pdf eicon PDF 183 KB