Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Mawrth, 13eg Gorffennaf, 2021 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgan Buddiannau

2.

Cais i Amrywio Trwydded Safle - Eagle Bar, Charles Street pdf eicon PDF 8 MB

3.

Materion Brys (os o gwbl)