Agenda a Chofnodion

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 20fed Medi, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

4.

Datgan Buddiannau

5.

Cais am Drwydded Safle – Chicken Cottage, Heol Eglwys Fair pdf eicon PDF 717 KB

6.

Eitemau Brys (os oes rhai)