Agenda a Chofnodion

Is-bwyllgor Trwyddedu
Dydd Gwener, 17eg Mai, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

57.

Datganiadau o Fuddiant

58.

Cais am Drwydded Safle - Dickens, Heol Charles pdf eicon PDF 2 MB

59.

Eitemau Brys (os oes rhai)