Agenda a Chofnodion

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 3ydd Ionawr, 2020 10.00 am

Lleoliad: Ystafell I ac Ystafell Swyddogaeth D - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

29.

Datgan Buddiannau

30.

Cais am Drwydded Safle - McDonalds, Ty Glas Avenue pdf eicon PDF 16 MB

31.

Eitemau Brys (os oes rhai)