Agenda a Chofnodion

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 13eg Rhagfyr, 2019 12.00 pm

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

26.

Datgan Buddiannau

27.

Cais Trwydded Bersonol pdf eicon PDF 108 KB

28.

Materion Brys (os o gwbl)