Agenda a Chofnodion

Cyngor - Dydd Iau, 22ain Hydref, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Cyfarfod o Bell

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

77.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

78.

Datgan Buddiannau

79.

Cofnodion pdf eicon PDF 303 KB

80.

Deisebau

81.

Cwestiynau Cyhoeddus

82.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

83.

Adroddiadau Cydymffurfio 2020/2021 pdf eicon PDF 256 KB

Dogfennau ychwanegol:

84.

Adolygiad Trwyddedu o Ddatganiad Polisi Trwyddedu pdf eicon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol:

85.

Gwasanaethau Trafnidiaeth Dinas Caerdydd Cyfyngedig (yn masnachu fel Bws Caerdydd) pdf eicon PDF 168 KB

Dogfennau ychwanegol:

86.

Datganiadau Aelodau'r Cabinet pdf eicon PDF 113 KB

Dogfennau ychwanegol:

87.

Hysbysiad o Gynnig pdf eicon PDF 232 KB

88.

Materion Brys

89.

Adroddiadau Blynyddol Pwyllgorau Craffu pdf eicon PDF 949 KB

Dogfennau ychwanegol:

90.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio 2019/2020 pdf eicon PDF 1 MB

91.

Trefniadau Uwch Reolwyr pdf eicon PDF 155 KB

Dogfennau ychwanegol:

92.

Penderfyniad Swyddog - yr Uwch Dîm Rheoli pdf eicon PDF 188 KB

93.

Aelodaeth Pwyllgorau pdf eicon PDF 177 KB

94.

Penodi Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 128 KB

95.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 513 KB