Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Cyngor - Dydd Iau, 25ain Mehefin, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

38.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

39.

Datgan Buddiannau

40.

Cofnodion pdf eicon PDF 206 KB

41.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

42.

ReporDatganiad Polisi Tâl 2020/21 pdf eicon PDF 137 KB

Dogfennau ychwanegol:

43.

Datganiad yr Arweinydd mewn perthynas â Covid 19 pdf eicon PDF 402 KB

44.

Materion Brys pdf eicon PDF 272 KB

45.

Calendr Cyfarfodydd o Bell pdf eicon PDF 279 KB

Dogfennau ychwanegol:

46.

Penodi Aelodau Pwyllgor a Chyrff Allanol pdf eicon PDF 176 KB

47.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 159 KB