Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant - Dydd Iau, 11eg Mawrth, 2021 4.30 pm

Lleoliad: CYFARFOD O BELL

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

9.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

10.

Datgan Buddiannau

11.

Adolygiad o’r Contract Hamdden gyda GLL - i ddilyn pdf eicon PDF 587 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Pentref Chwaraeon Rhyngwladol - i ddilyn pdf eicon PDF 435 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Adroddiad Gohebiaeth pdf eicon PDF 316 KB

14.

Eitemau Brys (os oes rhai)

15.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 13 Mai 2021 am 4.30pm