Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant - Dydd Llun, 22ain Chwefror, 2021 4.30 pm

Lleoliad: CYFARFOD O BELL

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd ac Aelodau'r Pwyllgor

2.

Cylch Gorchwyl

3.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

4.

Datgan Buddiannau

5.

Cofnodion pdf eicon PDF 190 KB

6.

Cynllun Corfforaethol 2021-2024 a Chynigion Cyllidebol 2021-22 - i ddilyn pdf eicon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Eitemau Brys (os oes rhai)

8.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 11 Mawrth 2021 am 4.30pm drwy Microsoft Teams.